Geometri

Geometrik Kavramlar

Geometri dersini kısa sürede ve kolayca anlamak için geometrik kavramları iyi bilmemiz gerekir. Bu yüzden geometrik kavramları önemle üstünde durmalıyız.

Nokta:Eni, Boyu , Yüksekliği olmayan yer belirten geometrik kavram olarak isimlendirebiliriz.

Nokta iki doğrunun kesiştiği yerdir. Belirtelimki boyutu yoktur.

Doğru Parçası:Bir doğru üzerinde alınan iki noktanın arasındaki noktaların oluşturduğu noktalar kümesine doğru parçası diyebiliriz.

        k doğrusunu [AB] olarak gösterilir. AB doğru parçası olarak okunur.

 Düzlem: Eni,boyu sonsuz kabul edilen derinliği olmayan kavrama düzlem adı verilir. Genellikle E harfiyle gösterilir.

Aynı doğru üzerinde bulunmayan üç nokta bir düzlem belirtir.

-Paralel iki doğru bir düzlem belirtir.

-Bir doğru ve dışındaki bir nokta bir düzlem belirtir.

-Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir.

Mat Yardım