Anadolu Selçuklu Devleti (1077-1308)

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

 • Süleyman şah(Kutalmış Oğlu) tarafından 1075′ te İznik alınıp kurulmuştur.
 • Bizans’ın içinde bulunduğu durumdan faydalanan Süleyman Şah Boğazın hakimiyetini elegeçirmiş boğazdan geçen gemilerden vergi almıştır. Dragos çayı sınır kabul edilmiştir.
 • 1082 de Adana-Tarsus-Mersin alarak Büyük Selçuklu yu genişletti. Melikşah Süleyman Şah’ın bağımsızlığını tanımıştır.
 • Süleyman Şah Suriye’ de yapılan savaşta yenilmiş bu yenilgi üzerine intihar etmiştir.Ülke fetret devri yaşamış , otorite bozulmuştur.

1.Kılıçarslan Dönemi

 • Bozulan otoriteyi sağlamaya çalıştı.
 • İznik’e haçlı seferi yapıldıktan sonra başkent Konya oldu.
 • Haçlılarla başarılı savaşlar yapmış ,Fakat haçlıların Kudüs ‘e ulaşmasına engel olamamıştır.

1.Mesut Dönemi

 • 2. Haçlı seferine başarı ile karşı koymuştur.
 • Bizans ve Haçlıları yenerek Anadolu’nun  bir Türk yurdu olmasını sağladı.
 • 1. Mesut ‘tan itibaren batılı kaynaklarda Anadolu için Türkiye olarak bahsedildi.
 • Bakır para bastırılır.
 • Anadolu Selçuklularının ilk kurumlaşma hareketlerini başlattı.
 • Bu dönemde sanatsal ve mistik resimler üzerine çalışmalar artmış ve padişah bununla ilgili teşkilatlar. kurulmasına karar vermiştir.

2. Kılıçarslan

 • Gümüş ve Altın para bastırıldı.
 • 3. Haçlı seferi yenilgiye uğratılır.
 • Bu dönemin en önemli olay miryakefalon savaşıdır. Bu savaşla birlikte Bizans’ın Türkleri Anadolu’dan atma ümitleri sona ermiştir. Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu Hrıstiyanlar kabul etmiştir.Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşmiştir.
 • Aksaray-Kayseri üzerinde ilk kervansaray inşa edilir.(Alayhan)

1. Giyaseddin Keyhüsrev

 • 1. Giyaseddin Keyhüsrev  hükümdar olmasına rağmen hükümdarlığı Ağabeyi olan Rükneddin Şah’a bırakmak zorunda kalmıştır.
 • Rükneddin Şah , Erzurum u almış saltuklulara son vermiştir.
 • Mengücekler , Eyyübiler , Artuklular itaat altına alınmıştır.
 • Rükneddin Şah’ın ölümünden sonra tahta tekrar 1.Giyaseddin Keyhüsrev geçmiştir.
 • 1207 de Antalya deniz şehri alınmıştır.
 • Burada Donanma kurularak ilk defa denizcilik alanında faaliyetlere başlanmıştır.

 1.İzzeddin Keykavus Dönemi

 • Kıbrıs Krallığı  ve Venedikli Tüccarlar ile Ticaret anlaşması yapılır.
 • Anadolu daki yollar tamir edilmiş, arayollar yapılmıştır.
 • Derbent denilen karakollar kurulmuştur.
 • Kervansaray Hanlar inşaa edilmiştir.
 • Ücretsiz konaklama ve sigortacılık sistemi uygulanır. Tüm bunlar ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
 • Alanya alınıp tersane kurulur.
 • Karadeniz geçilip Kırım-Suğdak alınır.(İlk deniz aşırı sefer)
 • Sinop alınarak önemli ticaret ve ithalat limanı haline getirilmiştir.
 • Trabzon Rum İmparatorluğu ve Çukurova ermenileri vergiye bağlanmıştır.

1.Alaaddin Keykabut Dönemi

 • Anadolu Selçukluların en parlak dönemidir.
 • Alanya alınıp tersane kurulur.
 • Moğol tehlikesine karşı askeri ve siyasi tedbirler almıştır.
 • Karadeniz geçilip Kırım-Suğdak alınır.(İlk deniz aşırı sefer)
 • Erzincan alınarak Mengüceklilere son verildi.
 • Anadolu Selçuklu ve Moğollar arasında buluna Harzemşahlar Anadolu selçuklu  devletinin işini gelmekteydi. Yalnız, Harzemşahların Ahlat’a saldırı yapması Alaaddin Keykubat’ı harekete geçirmiş. Erzincan Yakınlarında Harzemşahlarla savaş yapılmıştır. Bu savaş 1230 Yassıçemen savaşı olarak tarihte yer bulur.
 • Bu savaşla Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında Harzemşah devletinin bir nevi tampon bölge olma konumunu kaybetmesine yol açmıştır.
 • Devlet her yönden en parlak dönemini yaşamıştır.
 • Bu dönemde Anadolu siyasi birliği tamamen sağlanmıştır.
 • Anadolu uluslararası ticaret merkezi haline gelmiştir.

 2.Giyaseddin Keyhüsrev

 • Eğlenceye düşkün zayıf karakterli bir hükümdardır.
 • Tüm yetkileri vezir saadet köpek’ e vermiştir. 
 • Dönemin en önemli olayı dini nitelikli olan Baba İshak(Babailer) İsyanıdır.Baba İshak Anadolu’ya gelen türkmenlerden yararlanmıştır. 
 • Ayaklanmalardan cesaret bulan Moğollar Anadolu Selçuklu Devletine saldırdılar.
 • 1243 Kösedağ Savaşında Anadolu Selçuklular yenilmiştir. Anadolu selçuklular dağılma ve yıkılma sürecine girmiştir.

Kösedağ Savaşının Sonuçları;

 • Anadolu , Moğol hakimiyetine girdi.
 • Anadolu’da çok sayıda beylik kuruldu.
 • 2. Dönem Türkmen beylikleri kuruldu.
 • Moğollar geçtikleri yerleri yakıp yıkmış tahrip etmiştir.
 • Anadolu selçuklular dağılma ve yıkılma sürecine girmiştir.
You Might Also Like
Bir cevap yazın

Mat Yardım